f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magia aliqi.

Image Alt

Over ons

Historisch

KAIOS ASBL is een jonge vzw die in 2019 werd opgericht in de gemeente Sint-Gillis, een van de meest diverse gemeenten van de stad Brussel op het gebied van cultuur en bevolking. De vzw is opgericht door permanente leden die meer dan 15 jaar ervaring hebben in sociale actie waarbij capaciteitsopbouw wordt gebruikt als hefboom voor bewustwording en sociaaleconomische ontwikkeling. De etymologie van het woord KAIOS komt van de DAMARA-taal, een taal die wordt gesproken in Namibië (Zuid-Afrika) en die ``DANK U`` betekent. Het is in de uitwisseling, de waardering en de dankbaarheid van de mens dat KAIOS zijn waarden baseert om zijn missies van empowerment van de begunstigden met weinig kansen te versterken.
We gebruiken niet-formeel onderwijs als leermethode in onze projecten om het traditionele onderwijssysteem aan te vullen, maar ook om de inclusie te bevorderen van mensen die uitgesloten zijn van formeel onderwijs.
Niet-formeel of levenslang leren is een leerproces dat een pad biedt waar deelnemers hun comfortzones verlaten om een kritische geest en een meervoudige kijk op onze samenleving maar ook op hun omgeving te ontwikkelen. Een ontwikkeling die een collectieve, bottom-up en inclusieve deelname van de begunstigden vereist, waarbij we per project, per actie opleiden, terwijl we hen confronteren met hun realiteit. Ons publiek is een volwassen publiek tussen de 18 en 45 jaar.

Visie

Maak van collectieve sociaal-culturele animatie een emanciperend en verenigend instrument voor burgers om burgerparticipatie te ondersteunen en zo de status van ‘subjecten-subjecten’ te transformeren in ‘subjecten-actoren’.
Deze transitie moet een permanente dynamiek zijn tussen de emancipatie, het bewustzijn en het handelen van individuen, vooral dankzij hun levenservaringen op sociaal, politiek en cultureel vlak. Onze visie is ook om te streven naar een eerlijkere samenleving door het verlangen te inspireren om samen te creëren en samen te handelen door actie, door collectieve en bottom-up ontwikkelingsprojecten. Projecten die sociale kwesties aanpakken die nauw verbonden zijn met de realiteit van de deelnemers.