f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magia aliqi.

Image Alt

Structuur & Teams

Algemene Vergadering

• Opmaak en aanpassing van administratieve documenten: PV, statuten, enz.
• Validatie van de voorlopige jaarlijkse begroting en activiteitenverslagen.

Raad van Bestuur

• Opzetten van strategische ontwikkelpolen (activiteiten).
• Zorgt voor het goede bestuur van de vzw.

Vrijwilligersteam